Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Oblicz: a) (3 3/5+2 4/5):6/74.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

`a) \ \ (3 3/5+2 4/5):6/7=5 7/5:6/7=strike32^16/5*7/strike6^3=112/15=7 7/15` 

`b) \ \ 3/4:4 1/2+7: 1 1/6= 3/4:9/2+7:7/6=strike3^1/strike4^2*strike2^1/strike9^3+strike7^1*6/strike7^1=` `1/6+6=6 1/6`  

`c) \ \ 3/5:(1 1/2-3/4)=3/5:(3/2-3/4)=3/5:(6/4-3/4)=3/5:3/4=strike3^1/5*4/strike3^1=4/5`