Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Która z czterech podanych liczb jest podzielna 4.8 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Która z czterech podanych liczb jest podzielna

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

Przez 5 dzielą się wszystkie liczby, których ostatnią cyfrą jest 0 lub 5, czyli liczby A, B i D. Sprawdźmy, która z tych liczb dzieli się przez 3, obliczając sumę cyfr każdej z tych liczb.

`"A." \ 3+0+6+5=14`

Suma cyfr liczby A nie dzieli się przez 3, stąd liczba 3065 nie dzieli się przez 3.

`"B." \ 4+1+1+0=6`

Suma cyfr liczby B dzieli się przez 3, stąd liczba 4110 dzieli się przez 3.

Tym samym liczba 4110 to liczba, która jednocześnie dzieli się przez 3 i przez 5.

Dla sprawdczenia obliczmy sumę cyfr ostatniej z liczb (podzielnych przez 3), liczby D.

`9+7+2+5=16+2+5=23`

Suma cyfr tej liczby nie dzieli się przez 3, więc liczba ta nie jest podzielna przez 3.

Odpowiedź:

`"B. 4110 "`