Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Pewien rok szkolny skończył się 19 czerwca, a następny4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii

`19 \ "czerwiec" => \ 30 \ "czerwiec" \ \ 11 \ "dni"`

`"lipiec" \ \ \ \ \ \ "31 dni"`

`"sierpień" \ \ \ 31 \ "dni"`

 

`11 \ "dni"+31 \ "dni"+31 \ "dni"=73 \ "dni"`

Odpowiedź:

`"Odpowiedź B."`