Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Prosta l1 określona jest równaniem 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Proste równoległe mają jednakowe współczynniki stojące przy x. 

 

`ul("prosta"\ l_2)` 

`y=2/3x+b` 

Prosta przecina oś OY w punkcie (0, -1), więc współczynnik b jest równy -1. 

`y=2/3x-1` 

 

 

`ul("prosta"\ l_3)` 

`y=2/3x+b` 

Prosta przecina oś OY w punkcie (0, 2), więc współczynnik b jest równy 2. 

`y=2/3x+2` 

 

 

Wyznaczmy współczynnik stojący przy x w prostych prostopadłych do prostej l1:

`a=-1/(2/3)=-1:2/3=-1*3/2=-3/2` 

 

`ul("prosta"\ l_4)` 

`y=-3/2x+b` 

Prosta przecina oś OY w punkcie (0, -3), więc współczynnik b jest równy -3. 

`y=-3/2x-3` 

 

 

`ul("prosta"\ l_5)` 

`y=-3/2x+b` 

Prosta przecina oś OY w punkcie (0, 0), więc współczynnik b jest równy 0. 

`y=-3/2x+0` 

`y=-3/2x` 

 

`ul("prosta"\ l_6)` 

`y=-3/2x+b` 

Prosta przecina oś OY w punkcie (0, 2), więc współczynnik b jest równy 2.

`y=-3/2x+2`