Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Jakie pole ma wspólna część ... 3.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

|AC|=|AD|=√2
|<CAD|=60o

Trójkąt ACD jest równoramienny. Kąt między ramionami ma miarę 60o
W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają taką samą miarę. 
Suma miar kątów przy podstawie trójkąta wynosi 180o-60o=120o 
zatem każdy z kątów ma miarę 60o
Oznacza to, że trójkąt ACD jest równoboczny. 

`P_P=P_(w_(CAD))-P_(DeltaACD)=60^o/360^o*pi*(sqrt{2})^2-((sqrt{2})^2*sqrt{3})/4=`    

`\ \ \ \ \ =1/strike6^3*pi*strike2^1-(strike2^1sqrt{3})/strike4^2=1/3pi-sqrt{3}/2` 


`P_R=P_(w_(CBD))-P_(DeltaBCD)=90^o/360^o*pi*1^2-(1*1)/2=` 

`\ \ \ \ \ =1/4*pi*1-1/2=1/4pi-1/2`   


Pole zacieniowanej części to:
`P_P+P_R=1/3pi-sqrt{3}/2+1/4pi-1/2=4/12pi-sqrt{3}/2+3/12pi-1/2=`    

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ =7/12pi-(sqrt{3}/2+1/2)=7/12pi-(sqrt{3}+1)/2`