Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Promień koła jest równy 5. ... 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Pole wycinka koła obliczamy ze wzoru:
`P_w=alpha/360^o*pir^2` 
gdzie α to miara kąta środkowego, r to długość promienia okręgu


`a) \ r=5` 
`alpha=72^o` 

`P_w=72^o/360^o*pi*5^2=1/strike5^1*pi*strike25^5=5pi` 


`b) \ r=5` 
`alpha=210^o` 

`P_w=210^o/360^o*pi*5^2=7/12*pi*25=175/12pi`