Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Litery narysowane obok zbudowane są ... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Litery narysowane obok zbudowane są ...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

`-> \ S`  

Litera ta zbudowana jest z dwóch takich samych łuków. 
Każdy z tych łuków został wyznaczony przez kąt stanowiący 3/4 kąta pełnego, czyli kąt o mierze 270o.
Promień każdego z tych łuków wynosi 1.
`x=270^o/360^o*2pi*1=3/strike4^2*strike2^1pi*1=3/2pi=1 1/2pi=1,5pi`  

Linia tworząca literę S ma długość:
`"Dł"_S=2*x=2*1,5pi=3pi~~9,42`  


`-> \ C` 

Litera ta jest zbudowana z łuku wyznaczonego przez kąt o mierze 180o
Promień ma długość 2. 

`x=180^o/360^o*2pi*2=1/strike2^1*strike2^1pi*2=2pi` 

Linia tworząca literę C ma długość:
`"Dł"_C=2pi~~6,28`  


`-> \ D` 

Litera ta jest zbudowana z łuku wyznaczonego przez kąt o mierze 180o i promieniu długości 2 oraz lini długości 4. 
`x=180^o/360^o*2pi*2=1/strike2^1*strike2^1pi*2=2pi` 

Linia tworząca literę D ma długość:
`"Dł"_D=2pi+4~~6,28+4=10,28` 


`-> \ J` 

Litera ta składa się z odcinka długości 2, odcinka długości 3 oraz łuku wyznaczonego przez kat o mierze 180o i promieniu długości 1.    

`x=180^o/360^o*2pi*1=1/strike2^1*strike2^1pi=pi` 

Linia tworzącą literę J ma długość:
`"DŁ_J=pi+2+3=pi+5~~3,14+5=8,14` 


a) Najdłuższa linia to linia tworząca literę D

b) Najkrótsza linia to linia tworząca literę C.