Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Która z podanych liczb ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`a) \ a=12^10=12^(2*5)=(12^2)^5=144^5` 

`\ \ \ \ b=24^5` 

Zatem:
`a \ > \ b` 

Liczba a jest większa od liczby b. 


`a/b=144^5/24^5=(144/24)^5=6^5` 

Liczba a jest 65 razy większa od liczby b.  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ a=64^16=(2^6)^16=2^96`  

`\ \ \ \ b=16^64=(2^4)^64=2^256`  

Zatem:
`a \ < \ b` 

Liczba b jest większa od liczby a. 


`b/a=2^256/2^96=2^160`  

Liczba b jest 2160 razy większa od liczby a.