Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Liczba różna od 1 podniesiona do potęgi 10 ... 3.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Liczba różna od 1 podniesiona do potęgi 10 ...

8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie

Odpowiedź to:

II. Nie, ponieważ ... 
D - ... na przykład (0,1)5 to więcej niż (0,1)10.


Uzasadnienie:
`(0,1)^5=(1/10)^5=1^5/10^5=1/10^5` 

`(0,1)^10=(1/10)^10=1^10/10^10=1/10^10` 

`10^5 \ < \ 10^10` 

Z dwóch ułamków o takich samych licznikach ten jest większy, który ma mniejszy mianownik, zatem:
`1/10^5 \ > \ 1/10^10`