Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Spośród polskich jezior najwięcej wody zawiera ... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Spośród polskich jezior najwięcej wody zawiera ...

15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie

Obliczamy, ile litrów wody znajduje się w jeziorze Mamry. 
1 km = 1000 m
1 m = 10 dm, czyli 1000 m = 10 000 dm
`1 \ "km"^3=(1 \ "km")^3=(10 \ 000 \ "dm")^3=10 \ 000^3 \ "dm"^3=(10^4)^3 \ "dm"^3=10^12 \ "dm"^3` 

1 dm3 wody odpowiada 1 l wody. 
1 l wody waży 1 kg. 

Zatem:
`1 \ "km"^3=10^12 \ "dm"^3=10^12 \ "kg"` 


Woda zawarta w chmurze waży 109 kg.  

Aby obliczyć, ile chmur powstanie z wody znajdującej się w jeziorze Mamry masę wody w jeziorze należy podzielić przez masę wody znajdującej się w jednej chmurze. 

Zatem:
`(10^12 \ strike("kg"))/(10^9 \ strike("kg"))=10^3=1000` 


Odpowiedź:
Z wody znajdującej się w jeziorze Mamry powstanie 1000 chmur.