Autorzy:Jacek Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Oblicz sumę długości ...4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oblicz sumę długości ...

4Zadanie
5Zadanie
1Zadanie

a) Ostrosłup ma w podstawie prostokąt o wymiarach 7 cm x 3 cm. Długość krawędzi bocznej wynosi 9 cm.

Aby obliczyć sumę długości wszystkich jego krawędzi dodajemy obwód podstawy oraz cztery krawędzie boczne.

`"Suma"= 2*7+2*3+4*9` 

`"Suma"=14+6+36` 

`"Suma"=56 \ [cm]`   

 

b) Ostrosłup ma w podstawie trójkąt prostokatny.

Obliczmy długość przeciwprostokątnej tego trójkąta korzystając z twierdzenia Pitagorasa.

`6^2+8^2=c^2` 

`36+64=c^2` 

`100=c^2` 

`c=10` 

 

Znamy długości wszystkich krawędzi podstawy ostrosłupa: 6cm, 8 cm oraz 10 cm.

Długość krawędzi bocznej ostrosłupa wynosi 10 cm.

Aby obliczyć sumę długości wszystkich jego krawędzi dodajemy obwód podstawy oraz trzy krawędzie boczne.

`"Suma"= 6+8+10+3*10` 

`"Suma"=24+30` 

`"Suma"=54 \ [cm]`   

 

c) Ostrosłup ma w podstawie trapez równoramienny o podstawach wynoszących 7 cm i 10 cm oraz ramionach długości 4 cm.

Długość krawędzi bocznej ostrosłupa wynosi 8 cm.

Aby obliczyć sumę długości wszystkich jego krawędzi dodajemy obwód podstawy oraz cztery krawędzie boczne.

`"Suma"= 10+7+2*4+4*8` 

`"Suma"=17+8+32` 

`"Suma"=57 \ [cm]`