Autorzy:Jacek Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Narysowany wielokąt jest ...4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Narysowany wielokąt jest ...

3Zadanie
4Zadanie
1Zadanie

a) Wielokąt jest siedmiokątem foremnym, dlatego kąt α obliczymy dzieląc 360° przez 7.

`alpha=360^@:7=51 3^@/7`    

Siedmiokąt foremny możmy podzielić na 7 trójkątów, które mają wspólny wierzchołek.

Każdy z tych trójkątów jest równoramiennym.

`beta=(180^@-51 3^@/7)*1/2=128 4^@/7*1/2=(strike(900^@)^(450^@))/7*1/strike2^1=450^@/7=64 2^@/7` 

Kąt γ jest równy podwojonemu kątowi ß.

`gamma=2beta` 

`gamma=2*64 2^@/7=2*450^@/7=900^@/7=128 4^@/7` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

b) Wielokąt jest ośmiokątem foremnym, dlatego kąt α obliczymy dzieląc 360° przez 8.

`alpha=360^@:8=45^@ `    

Ośmiokąt foremny możmy podzielić na 8 trójkątów, które mają wspólny wierzchołek.

Każdy z tych trójkątów jest równoramiennym.

`beta=(180^@-45^@)*1/2=135^@*1/2=135^@/2=67 1^@/2` 

Kąt γ jest równy podwojonemu kątowi ß.

`gamma=2beta` 

`gamma=2*67 1^@/2=strike2^1*135^@/strike2^1=135^@`