Autorzy:Jacek Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Oblicz obwody narysowanych wielokątów. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz obwody narysowanych wielokątów.

3Zadanie
1Zadanie
2Zadanie

Odcinki AD i BC mają taką samą długość. 
`|AD|^2=2^2+5^2=4+25=29` 
`|AD|=sqrt{29}` 

Odcinki AB i DC mają taką samą długość równą 5.


Obwód to suma długość wszystkich boków wielokąta.
`Obw.=5+5+sqrt{29}+sqrt{29}=10+2sqrt{29}`   
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


Odcinek AD ma długość 5. 
Odcinek BC ma długość 3. 
Odcinki AB i CD mają taką samą długość. 
`|AB|^2=1^2+4^2=1+16=17`  
`|AB|=sqrt{17}` 


Obwód:
`Obw.=5+3+sqrt{17}+sqrt{17}=8+2sqrt{17}` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Figura przedstawiona na rysunku to romb. Każdy bok tej figury ma więc taką samą długość.  
`|AB|^2=3^2+2^2=9+4=13` 
`|AB|=sqrt{13}` 


Obwód tej figury wynosi:
`Obw.=4*sqrt{13}=4sqrt{13}`