Autorzy:Jacek Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Ile solanki dwunastoprocentowej należy zmieszać z solanką piętnastoprocentową, aby otrzymać 5 kg solanki o stężeniu 13,8%?4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Ile solanki dwunastoprocentowej należy zmieszać z solanką piętnastoprocentową, aby otrzymać 5 kg solanki o stężeniu 13,8%?

2Zadanie
1Zadanie

a) Rozwiązujemy układ równań. 
`\ \ \ {(x+y=5 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \ \ \  \ \ \  \ \ \ \ \ \  \ \ \ \  |*(-0,12)),(0,12x+0,15y=0,138*5):}` 

`+ \ {(-0,12x-0,12y=-0,6),(ul(0,12x+0,15y=0,69)):}` 
`\ \ \ \ \ \ 0,03y=0,09 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*100` 
`\ \ \ \ \ \ 3y=9 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:3` 
`\ \ \ \ \ \ y=3` 

`x+3=5 \ \ \ \ \ \ \ |-3` 
`x=2` 

`\ \ \ {(x=2),(y=3):}` 

Należy zmieszać 2 kg solanki dwunastoprocentowej i 3 kg solanki piętnastoprocentowej. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

b) 0,05x -masa cukru w roztworze o stężeniu 5% (w kg)
0,1y -masa cukru w roztworze o stężeniu 10% (w kg)
0,06∙10 -masa cukru w roztworze o stężeniu 6% (w kg)

Pierwsze równanie obrazuje masę roztworów, czyli:
`x+y=10` 

Drugie równanie obrazuje masę cukru w roztworach:, czyli:
`0,05x+0,1y=0,06*10` 

Układ równań ma postać:
` \ \ \ {(x+y=10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \ \  \ \ \  \ \  |*(-0,05)),(0,05x+0,1y=0,06*10):}` 

`+ \ {(-0,05x-0,05y=-0,5),(ul(0,05x+0,1y=0,6)):}` 
`\ \ \ \ \ \ 0,05y=0,1 \ \ \ \ \ \ \ \ |*100`  
`\ \ \ \ \ \ 5y=10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:5` 
`\ \ \ \ \ \ y=2` 

`x+2=10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \|-2` 
`x=8` 

`\ \ \ {(x=8),(y=2):}`     

Należy zmieszać 8 kg roztworu o stężeniu 5%  z 2 kg roztworu o stężeniu 10%.