Autorzy:Jacek Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Zapisz w postaci sumy ...4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zapisz w postaci sumy ...

2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Aby pomnożyć dwie sumy algebraiczne, musimy każdy wyraz pierwszej sumy pomnożyć przez każdy wyraz drugiej sumy.

`"a)"\ (p+4)(p-2)=p^2-2p+4p-8=p^2+2p-8` 

`"b)"\ (-3+a)(a-4)=-3a+12+a^2-4a=-7a+12+a^2` 

`"c)"\ (2x+5)(x+3)=2x^2+6x+5x+15=2x^2+11x+15` 

`"d)"\ (4m+1)(2m-5)=8m^2-20m+2m-5=8m^2-18m-5` 

`"e)"\ (5-p)(4+3p)=20+15p-4p-3p^2=20+11p-3p^2`