Autorzy:Jacek Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Wyłącz wspólny czynnik ...4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyłącz wspólny czynnik ...

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

Aby wyłączyć wspólny czynik przed nawias, szukamy takiego jednomianu, który dzieli wszystkie składniki sumy algebraicznej (w tym zadaniu będziemy wyłączać przed nawias liczby).

`"a)"\ 6p+15=3(2p+5)` 

`6p = ul(3)*2p` 

`15=ul(3)*5` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"b)"\ 21n-7=7(3n-1)` 

`21n=ul(7)*3n` 

`-7=ul(7)*(-1)`  

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"c)"\ 45+9w=9(5+w)` 

`45=ul(9)*5` 

`9w=ul(9)*w` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"d)"\ 30-5k=5(6-k)` 

`30=ul(5)*6` 

`-5k=ul(5)*(-k)`  

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"e)"\ 4a+10b=2(2a+5b)` 

`4a=ul(2)*2a`

`10b=ul(2)*5b`    

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"f)"\ 24x-15y=3(8x-5y)` 

`24x=ul(3)*8x` 

`-15y=ul(3)*(-5y)` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"g)"\ 6p+18q=6(p+3q)` 

`6p=ul(6)*p` 

`18q=ul(6)*3q`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"h)"\ 12m-2n=2(6m-n)` 

`12m=ul(2)*6m` 

`-2n=ul(2)*(-n)`  

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"i)"\ -12t+16s=-4(3t-4s)` 

`-12t=ul(-4)*3t` 

`16s=ul(-4)*4s` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"j)"\ -15u-6w=-3(5u+2w)` 

`-15u=ul(-3)*5u`

`-6w=ul(-3)*2w`