Autorzy:Jacek Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Pizzeria oferuje pizzę w trzech ...4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Pizzeria oferuje pizzę w trzech ...

8Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
 

Średnica pizzy [cm2]

Cena pizzy [zł]

Powierzchnia pizzy [cm2]

Koszt 1 cm2 [zł]

1

28

12

615,44

0,02

2

34

24

907,46

0,03

3

37

35

1074,66

0,03

Pole pizzy obliczymy ze wzoru:

`P=pir^2` 

gdzie r - długość promienia pizzy

 

Obliczenia:

1. Pizza ma 28 cm2 średnicy.

Promień pizzy ma 14 cm długości.

Powierzchnia pizzy to:

`P=pi*14^2=196pi~~196*3,14=615,44\ ["cm"^2]` 

Cała pizza kosztuje 12 zł.

Czyli za 615,44 cm2 pizzy płacimy 12 zł.

Aby obliczyć koszt 1 cm2 pizzy, musimy ceną całej pizzy podzielić przez jej powierzchnię.

`12\ "zł":615,44=1200:61544~~0,02\ "zł"`    

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

2. Pizza ma 34 cm2 średnicy.

Promień pizzy ma 17 cm długości.

Powierzchnia pizzy to:

`P=pi*17^2=289pi~~289*3,14=907,46\ ["cm"^2]` 

Cała pizza kosztuje 24 zł.

Czyli za 907,46 cm2 pizzy płacimy 24 zł.

Aby obliczyć koszt 1 cm2 pizzy, musimy ceną całej pizzy podzielić przez jej powierzchnię.

`24\ "zł":907,46=2400:90746~~0,03\ "zł"`     

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

3. Pizza ma 37 cm2 średnicy.

Promień pizzy ma 18,5 cm długości.

Powierzchnia pizzy to:

`P=pi*18,5^2=342,25pi~~342,25*3,14=1074,66\ ["cm"^2]` 

Cała pizza kosztuje 35 zł.

Czyli za 1074,66 cm2 pizzy płacimy 35 zł.

Aby obliczyć koszt 1 cm2 pizzy, musimy ceną całej pizzy podzielić przez jej powierzchnię.

`35\ "zł":1074,66=3500:107466~~0,03\ "zł"`