Autorzy:Jacek Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Uzupełnij tabelę. Ustalając ...4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Uzupełnij tabelę. Ustalając ...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Promień okręgu

Średnica okręgu

Długość okręgu

Przybliżona długość okręgu

3

6

6π

63,14=18,84

4

8

8π

83,14=25,12

4,5

9

9π

93,14=28,26

3,5

7

7π

73,14=21,98

Oznaczenia:

r - długość promienia okręgu

d - długość średnicy okręgu

L - długość okręgu

Długość okręgu obliczamy ze wzoru: 

`L=2pir` 

Średnica okręgu:

`d=2r` 

Przyjmujemy:

`pi~~3,14` 

 

Obliczenia:

`L=8pi` 

Obliczamy przybliżoną długość okręgu:

`L~~8*3,14=25,12` 

Obliczamy promień:

`8pi=2pir\ \ \ \ |:2pi` 

`r=4` 

Obliczamy średnicę:

`d=2*4=8` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`r=4,5`

Obliczamy średnicę:

`d=2*4,5=9` 

Obliczamy długość okręgu:

`L=2pi*4,5=9pi` 

Obliczamy przybliżoną długość okręgu:

`L~~9*3,14=28,26` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`d=7` 

Obliczamy długość promienia okręgu:

`r=7/2=3,5` 

Obliczamy długość okręgu:

`L=2pi*3,5=7pi` 

Obliczamy przybliżoną długość okręgu:

`L~~7*3,14=21,98`