Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Ponumeruj działania...4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Ponumeruj działania...

2Zadanie
3Zadanie

`a) 84*^1 3:^2 4-^3 49=252:4-49=63-49=14` 

`b) 728:^1 7*^2 2 +^4 3*^3 95=104*2+3*95=208+285=493` 

`c) 98*^2 (15-^1 6)-^4 181*^3 2= 98*9-181*2=882-362=520`