Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Odpowiedz na pytania5.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Odpowiedz na pytania

16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie

`a)` 

Najmniejsza liczba naturalna, która po zaokrągleniu do dziesiątek jest równa 950, to 945. 

Największa liczba naturalna, która po zaokrągleniu do dziesiątek jest równa 950, to 954. 

Zatem jest 10 takich liczb (945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954)

 

 

`b)` 

Największa liczba naturalna, która po zaokrągleniu do setek jest równa 200, to 249. 

 

 

`c)` 

Najmniejsza liczba naturalna, która po zaokrągleniu do setek jest równa 200, to 150.