Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Uzupełnij tabelę 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Mnożąc liczbę przez 0,1 zmniejszamy ją 10 razy, czyli przesuwamy przecinek o 1 miejsce w lewo.

Mnożąc liczbę przez 0,01 zmniejszamy ją 100 razy, czyli przesuwamy przecinek o 2 miejsca w lewo. 

Mnożąc liczbę przez 0,001 zmniejszamy ją 1000 razy, czyli przesuwamy przecinek o 3 miejsca w lewo. 

 

 

 

`x`  `2,1`  `14,2`  `2,76`  `12,56`  `53,308`  `101,101`  `1234,567` 
`x*0,1`  `0,21`  `1,42`  `0,276`  `1,256`  `5,3308`  `10,1101`  `123,4567` 
`x*0,01`  `0,021`  `0,142`  `0,0276`  `0,1256`  `0,53308`  `1,01101`  `12,34567` 
`x*0,01`  `0,0021`  `0,0142`  `0,00276`  `0,01256`  `0,053308`  `0,101101`  `1,234567`