Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Prostokąt o wymiarach 3 cm x 5 cm 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Prostokąt o wymiarach 3 cm x 5 cm

7Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Obliczmy pole prostokąta (trapez ma takie samo pole):

`P=3\ cm*5\ cm=15\ cm^2` 

 

Jeśli jeden bok prostokąta jest równy wysokości trapezu to mamy dwie możliwości - wysokość trapezu ma 3 cm lub wysokość trapezu ma 5 cm. 

 

`ul(ul("pierwsza możliwość"\ \ \ \ (h=3\ cm)))` 

`1/2*("suma długości podstaw")*3\ cm=15\ cm^2` 

Skoro połowa sumy długości podstaw pomnożonej razy wysokość 3 cm ma dać 15 cm², to suma długości podstaw razy wysokość 3 cm musi być dwa razy większa:

`("suma długości podstaw")*3\ cm=2*15\ cm^2` 

`("suma długości podstaw")*3\ cm=30\ cm^2` 

Szukamy takiej liczby, która pomnożona przez 3 da 30:

`("suma długości podstaw")=10\ cm` 

 

 

`ul(ul("druga możliwość"\ \ \ \ (h=5\ cm)))`  

 `1/2*("suma długości podstaw")*5\ cm=15\ cm^2`

 `("suma długości podstaw")*5\ cm=2*15\ cm^2`

`("suma długości podstaw")*5\ cm=30\ cm^2`

`("suma długości podstaw")=6\ cm` 

 

 

 

`odp.\ D`