Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Uzupełnij tabelę 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzupełnij tabelę

4Zadanie
5Zadanie
1Zadanie

Należy pamiętać, że procent oznacza część setną, a promil oznacza część tysięczną. 

`1%=1/100=10/1000=10%_o`  

`1%_o=1/1000=(0,1)/100=0,1%` 

 

Zamieniając procenty na promile, zwiększamy liczbę 10 razy (dopisujemy jedno zero i dopisujemy znak promil). 

Zamieniając promile na procenty, zmniejszamy liczbę 10 razy (skreślamy jedno zero i dopisujemy znak procent). 

 

 

 

`"promil"`  `"procent"`  `"ułamek dziesiętny"`  `"ułamek zwykły"` 
`5%_o`  `0,5%`  `0,005`  `5/1000=1/200` 
`45%_o`  `4,5%`  `0,045`  `45/1000=9/200` 
`75%_o`  `7,5%`  `0,075`  `75/1000=15/200=3/40` 
`625%_o`  `62,5%`  `5/8=25/40=625/1000=0,625`   `5/8` 
`0,2%_o`  `0,02%`  `0,0002`  `(0,2)/1000=2/10000=1/5000` 
`1875%_o`  `187,5%`  `1,875`  `1875/1000=375/200=75/40=15/8` 
`53005%_o`  `5300,5%`  `53,005`  `53005/1000=10601/200` 
`1937,5%_o`  `193,75%` 

`1 15/16=1 75/80=1 375/400=` 

`=1 1875/2000=1 9375/10000=1,9375`    

`1 15/16`