Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Uzupełnij rozwiązanie nierówności 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzupełnij rozwiązanie nierówności

3Zadanie

W każdym podpunkcie mamy do wyboru dwie osie. Po rozwiązaniu nierówności zapisujemy, którą oś z danego przykładu należy wybrać oraz jaką liczbę należy wpisać w lukę.

 

`a)\ x+5<4` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ darr-5` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x<-1` 

Należy wybrać pierwszą oś, pod osią należy wpisać liczbę -1.

 

 

`b)\ x-2>9` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \darr+2` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \x>11` 

Należy wybrać pierwszą oś, pod osią należy wpisać liczbę 11.

 

 

`c)\ 3x<12` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ darr:3` 

`\ \ \ \ \ \ \x<4` 

Nalezy wybrać pierwszą oś, pod osią należy wpisać liczbę 4.

 

 

`d)\ -3/4x>=6` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ darr:(-3/4)` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \x<=-8\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (bo\ \ \ 6:(-3/4)=strike6^2*(-4/strike3^1)=-8)` 

Należy wybrać drugą oś, pod osią należy wpisać liczbę -8. 

 

 

`e)\ -5x<=25` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ darr:(-5)`  

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \x>=-5` 

Należy wybrać drugą oś, pod osią należy wpisać liczbę -5.

 

 

`f)\ 2x>x-5` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ darr-x` 

`\ \ \ x> -5` 

Należy wybrać drugą oś, pod osią należy wpisać liczbę -5.