Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Sprawdź, czy liczba 5 spełnia podane równania. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Sprawdź, czy liczba 5 spełnia podane równania.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

`a) \ 2*x+4=14` 

Wstawiamy w miejsce x cyfrę 5 i sprawdzamy, czy zachodzi równość. 

`2*ul(5)+4=14` 

`ul(10)+4=14` 

`ul(14)=14` 

Otrzymaliśmy równość prawdziwą. Należy podkreślić słowo TAK. 

Liczba 5 spełnia podane równanie. Należy podkreślić słowo TAK. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ 25-y*4=4` 

Wstawiamy w miejsce y cyfrę 5 i sprawdzamy, czy zachodzi równość. 

`25-ul(5)*4=4` 

`25-ul(20)=4` 

`ul(5)=4` 

Otrzymaliśmy równość nieprawdziwą. Należy podkreślić słowo NIE. 

Liczba 5 nie spełnia podanego równania. Należy podkreślić słowo NIE.  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ 16-x=2*x+1` 

Wstawiamy w miejsce x cyfrę 5 i sprawdzamy, czy zachodzi równość. 

`16-ul(5)=2*ul(5)+1` 

`ul(11)=ul(10)+1` 

`ul(11)=ul(11)` 

Otrzymaliśmy równość prawdziwą. Należy podkreślić słowo TAK. 

 

Liczba 5 spełnia podane równanie. Należy podkreślić słowo TAK.