Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2013
Wykonaj obliczenia i podkreśl ...4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wykonaj obliczenia i podkreśl ...

1Zadanie
2Zadanie

Popatrzmy na wzór pierwszej funkcji.

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = 2.

`y=(x+6)/(x+2)=(2+6)/(2+2)=strike8^2/strike4^1=2` 

Funkcja dla argumentu x = 2 przyjmuje wartośc y = 2.

 

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = -1.

`y=(x+6)/(x+2)=(-1+6)/(-1+2)=5/1=5` 

Funkcja dla argumentu x = -1 przyjmuje wartośc y = 5.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Rozpatrzmy drugą funkcję.

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = 2.

`y=x^2-2x+3=2^2-2*2+3=4-4+3=3` 

Funkcja dla argumentu x = 2 przyjmuje wartośc y = 3.

 

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = -1.

`y=x^2-2x+3=(-1)^2-2*(-1)+3=1+2+3=6` 

Funkcja dla argumentu x = -1 przyjmuje wartośc y = 6.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

Rozpatrzmy trzecią funkcję.

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = 2.

`y=-2/3x+4 1/3=-2/3*2+4 1/3=-4/3+13/3=strike9^3/strike3^1=3`  

Funkcja dla argumentu x = 2 przyjmuje wartośc y = 3.

 

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = -1.

`y=-2/3x+4 1/3=-2/3*(-1)+4 1/3=2/3+13/3=strike15^5/strike3^1=5`  

Funkcja dla argumentu x = -1 przyjmuje wartośc y = 5.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

Rozpatrzmy ostatnią - czwartą funkcję.

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = 2.

`y=6/x=strike6^3/strike2^1=3`   

Funkcja dla argumentu x = 2 przyjmuje wartośc y = 3.

Sprawdźmy jaką wartośc funkcja przyjmuje dla argumentu x = -1.

`y=6/x=6/-1=-6`  

Funkcja dla argumentu x = -1 przyjmuje wartośc y = -6.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Podkreślamy funkcję:

`y=-2/3x+4 1/3` 

Ta funkcja przyjmuje dla argumentu x = 2 wartość 3, a dla argumentu x = -1 przyjmuje wartość 5.

 

` `