Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2013
Wykonaj obliczenia i wpisz w puste ...4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wykonaj obliczenia i wpisz w puste ...

1Zadanie
2Zadanie

a)

Oznaczmy przez x cenę początkową.

Nowa cena, po podwyżce o 25% wynosi 1,25x, ponieważ:

`x+25%x=x+25/100x=100/100x+25/100x=125/100x=1,25x` 

 

Różnica pomiędzy nową ceną, a ceną początkową wynosi 0,25x, gdyż:

`1,25x-x=0,25x` 

 

Chcemy obliczyć jaką częścią nowej ceny jest różnica cen.

Następnie otrzymany ułamek zapisujemy w procentach, czyli mnożymy ułamek przez 100%.

`(0,25x)/(1,25x)*100%=(strike25^1strikex)/(strike125^5strikex)*100%=strike100^20/strike5^1%=20%` 

 

Aby powrócić do ceny początkowej, należy zwiększoną cenę obniżyć o 20 %.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

b)

Oznaczmy przez x cenę początkową.

Nowa cena, po obniżce o 20% wynosi 0,80x, ponieważ:

`x-20%x=x-20/100x=100/100x-20/100x=80/100x=0,80x` 

 

Różnica pomiędzy starą ceną, a nową ceną wynosi 0,20x, gdyż:

`x-0,80x=0,20x`  

 

Chcemy obliczyć jaką częścią nowej ceny jest różnica cen.

Następnie otrzymany ułamek zapisujemy w procentach, czyli mnożymy ułamek przez 100%.

`(0,20x)/(0,80x)*100%=(strike20^1strikex)/(strike80^4strikex)*100%=strike100^25/strike4^1%=25%`  

 

Aby powrócić do ceny początkowej, należy obniżoną cenę zwiększyć o 25 %.