Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2013
Wykonaj odpowiednie obliczenia i wpisz w puste pola tabeli odpowiednie wielkości4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wykonaj odpowiednie obliczenia i wpisz w puste pola tabeli odpowiednie wielkości

9Zadanie
10Zadanie

 

Nazwa ostrosłupa

Pole podstawy

Pole jednej ściany bocznej

Pole powierzchni

bocznej

całkowitej

Ostrosłup prawidłowy trójkątny

`20cm^2` 

`18cm^2` 

`54cm^2` 

`74cm^2`

Ostrosłup prawidłowy czworokątny

`1.4dm^2`  

`2dm^2` 

`8dm^2` 

`9.4dm^2`

Ostrosłup prawidłowy pięciokątny

`0.3m^2`    

`0.24m^2` 

`1.2m^2` 

`1.5m^2` 

Ostrosłup prawidłowy sześciokątny

`140cm^2`  

`60cm^2`  

`360cm^2`

`500cm^2`

 

Ostrosłup prawidłowy trójkątny: 
Ostrosłup ten ma trzy ściany boczne, więc aby policzyć pole powierzchni bocznej należy pomnożyć pole jednej ściany bocznej razy liczbę ścian. 
`P_b=3*18cm^2= 54cm^2` 

Pole powierzchni całkowitej to suma pola podstawy i pola powierzchni bocznej.
`P_c=P_p+P_b=20cm^2+54cm^2=74cm^2` 

 

Ostrosłup prawidłowy czworokątny: 
Ostrosłup ten ma cztery ściany boczne, więc aby policzyć pole jednej ściany bocznej należy podzielić pole powierzchni bocznej przez liczbę ścian. 
Pole jednej ściany bocznej to:
`8dm^2:4=2dm^2` 

Pole powierzchni całkowitej to suma pola podstawy i pola powierzchni bocznej.
`P_c=P_p+P_b=1.4dm^2+8dm^2=9.4dm^2` 

 

Ostrosłup prawidłowy pięciokątny:
Najpierw należy obliczyć pole powierzchni bocznej, gdyż nie znając go nie możemy obliczyć pola podstawy. Zatem pole powierzchni jednej ściany należy pomnożyć razy liczbę ścian. 
`P_b=5*0.24m^2= 1.2m^2` 

Aby obliczyć pole podstawy od pola powierzchni całkowitej należy odjąć pole powierzchni bocznej. 
`P_p=P_c-P_b=1.5m^2-1.2m^2=0.3m^2` 

 

Ostrosłup prawidłowy sześciokątny:
Pole podstawy to różnica między polem powierzchni całkowitej a polem powierzchni bocznej.
`P_p=P_c-P_b=500cm^2-360cm^2=140cm^2` 

Ostrosłup prawidłowy szcześciokątny ma sześć ścian, więc aby obliczyć pole jednej ściany bocznej należy pole powierzchni bocznej podzielić przez liczbę ścian. 

`360cm^2:6=60cm^2`