Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2013
Połącz linią równanie z parą ...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Połącz linią równanie z parą ...

1Zadanie
2Zadanie

Sprawdźmy czy para liczb x = -2 1/2 oraz y = 1/2 spełnia równanie 2x+3y=-6.

`"L"=2*(-2 1/2)+3*1/2=strike2^1*(-5/strike2^1)+3/2=-5+1 1/2=- 3 1/2`   

`"P"=-6`

`"L"!="P"` 

 

Sprawdźmy czy para liczb x = 1,5 oraz y = 1 spełnia równanie 2x+3y=-6.

`"L"=2*1,5+3*1=3+3=6`   

`"P"=-6` 

 

`"L"!="P"` 

 

Sprawdźmy czy para liczb x = -6 oraz y = 2 spełnia równanie 2x+3y=-6.

`"L"=2*(-6)+3*2=-12+6=-6`   

`"P"=-6` 

 

`"L"="P"` 

Para liczb x = -6 i y = 2 spełnia równanie 2x+3y=-6.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Sprawdźmy czy para liczb x = -2 1/2 oraz y = 1/2 spełnia równanie -4y+5x=2.

`"L"=(-strike4^2)*1/strike2^1+5*(-2 1/2)=-2+5*(-5/2)=-2-25/2=-2-12 1/2=-14 1/2`   

`"P"=2` 

`"L"!="P"` 

 

Sprawdźmy czy para liczb x = 1,5 oraz y = 1 spełnia równanie -4y+5x=2.

`"L"=(-4)*1+5*1,5=-4+7,5=3,5`   

`"P"=2` 

`"L"!="P"` 

 

Sprawdźmy czy para liczb x = -1 oraz y = 1 spełnia równanie -4y+5x=2.

`"L"=(-4)*1+5*(-1)=-4-5=-9`   

`"P"=2` 

`"L"!="P"` 

 

Sprawdźmy czy para liczb x =2 oraz y = 2 spełnia równanie -4y+5x=2.

`"L"=(-4)*2+5*2=-8+10=2`   

`"P"=2` 

`"L"="P"` 

Para liczb x = 2 i y = 2 spełnia równanie -4y+5x=2.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Sprawdźmy czy para liczb x = -2 1/2 oraz y = 1/2 spełnia równanie -x-1/2y=1/2

`"L"=2 1/2-1/2*1/2=5/2-1/4=10/4-1/4=9/4`    

`"P"=1/2` 

`"L"!="P"` 

 

Sprawdźmy czy para liczb x = 1,5 oraz y = 1 spełnia równanie -x-1/2y=1/2

`"L"=-1,5-1/2*1=-1,5-1/2=-1 1/2-1/2=-2`    

`"P"=1/2` 

`"L"!="P"` 

 

Sprawdźmy czy para liczb x = -1 oraz y = 1 spełnia równanie -x-1/2y=1/2

`"L"=1-1/2*1=1-1/2=1/2`    

`"P"=1/2` 

`"L"="P"` 

Para liczb x = -1 i y = 1 spełnia równanie -x-1/2y=1/2.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

Sprawdźmy czy para liczb x = -2 1/2 oraz y = 1/2 spełnia równanie -5x+y=-2

`"L"=(-5)*(-2 1/2)+1/2=(-5)*(-5/2)+1/2=25/2+1/2=26/2=13`    

`"P"=-2` 

`"L"!="P"` 

 

Sprawdźmy czy para liczb x = 1,5 oraz y = 1 spełnia równanie -5x+y=-2

`"L"=(-5)*1,5+1=-7,5+1=-6,5`    

`"P"=-2` 

`"L"!="P"` 

 

Sprawdźmy czy para liczb x = 1/2 oraz y = 1/2 spełnia równanie -5x+y=-2

`"L"=(-5)*1/2+1/2=-5/2+1/2=-4/2=-2`    

`"P"=-2` 

`"L"="P"` 

Para liczb x = 1/2 i y = 1/2 spełnia równanie -5x+y=-2.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

Sprawdźmy czy para liczb x = -2 1/2 oraz y = 1/2 spełnia równanie 3x-3y=1,5

`"L"=3*(-2 1/2)-3*1/2=3*(-5/2)-3/2=-15/2-3/2=-18/2=-9`    

`"P"=1,5` 

`"L"!="P"` 

 

Sprawdźmy czy para liczb x = 1,5 oraz y = 1 spełnia równanie 3x-3y=1,5

`"L"=3*1,5-3*1=4,5-3=1,5`    

`"P"=1,5` 

`"L"="P"` 

Para liczb x = 1,5 i y = 1 spełnia równanie 3x-3y=1,5.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

Para liczb x = -2 1/2 oraz y = 1/2 nie spełnia żadnego równania.