Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Spróbuj ocenić, jakie mniej więcej będą wyniki ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Spróbuj ocenić, jakie mniej więcej będą wyniki ...

9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
ProblemZadanie

a) 492 to około 500.  
311 to około 300. 
`500+300=800` 

Wynik będzie wynosił mniej więcej 800. 

Dokładny wynik to:
`492+311=803` 

Różnica między dokładnym wynikiem a oszacowanym wynosi 3. 


b) 563 to około 600. 
346 to około 300. 
`600-300=300` 

Wynik będzie wynosił mniej więcej 300. 

Dokładny wynik to:
`563-346=217` 

Różnica między dokładnym wynikiem a oszacowanym wynosi 83. 


c) 1234 to około 1200. 
387 to około 400. 
`1200+400=1600` 

Wynik będzie wynosił mniej więcej 1600.  

Dokładny wynik to:
`1234+387=1621` 

Różnica między dokładnym a oszacowanym wynikiem wynosi 21. 


d) 184 to około 200. 
207 to około 200. 
506 to około 500. 
`200+200+500=400+500=900`  

Wynik będzie wynosił mniej więcej 900. 

Dokładny wynik to:
`184+207+506=391+506=897` 

Różnica między dokładnym a oszacowanym wynikiem wynosi 3.


e) 987 to około 1000. 
592 to około 600. 
89 to około 100. 
`1000-600+100=400+100=500`  

Wynik będzie wynosił mniej więcej 500.

Dokładny wynik to:
`987-592+89=395+89=484` 

Różnica między dokładnym a oszacowanym wynikiem to 16. 


f) 739 to około 700. 
291 to około 300. 
408 to około 400. 
`700-300-400=400-400=0`    

Wynik będzie wynosił mniej więcej 0. 

Dokładny wynik to:
`739-291-408=448-408=40` 

Różnica między dokładnym a oszacowanym wynikiem wynosi 40.