Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Jaką pojemność w litrach ma ...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

a) Wykonajmy rysunek pomocniczy:

Obliczmy objetość tego prostopadłoscianu korzystając ze wzoru:

`V=P_p*H` 

gdzie Pp - pole podstawy prostopadłościanu, H - wysokość prostopadłościanu.

Z treści zadania wiemy, że pole podstawy ma 12 dm². Wysokość ma 3 dm.

Podstawmy dane do wzoru:

`V=12*3` 

`V=36[dm^3]`  

 

Chcemy wynik podać w litrach. Wiemy, że:

1 litr = 1 dm³

36 dm³ = 36 litrów

 

Odp: Objętość akwarium wynosi 36 litrów.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

b) Wykonajmy rysunek pomocniczy:

Obliczmy objetość tego prostopadłoscianu korzystając ze wzoru:

`V=P_p*H` 

gdzie Pp - pole podstawy prostopadłościanu, H - wysokość prostopadłościanu.

 

Z treści zadania wiemy, że objętość akwarium wynosi 100 litrów. Po zamianie jednostek na dm³ , objętość akwarium to 100 dm³.

Wysokość ma 4 dm.

Podstawmy dane do wzoru:

`100=P_p*4`  

Dzielimy obie strony równania przez 4:

`P_p=25[dm^2]` 

Podstawa akwarium ma 25 dm².

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

Mamy obliczyć jaką powierzchnię ma jedna ściana boczna.

Na poniższym rysunku jedną ze ścian bocznych zaznaczono na kolor żółty.

Ponieważ podstawa prostopadłościanu jest kwadratem, więc wszystkie cztery ściany boczne są takie same.

Jedna z krawędzi ściany bocznej jest krawędzią podstawy prostopadłościanu, czyli ma 5 dm.

Druga krawędź ściany bocznej pokrywa się z krawędzią wysokości prostopadłościanu, więc ma 4 dm.

Każda ściana w prostopadłościanie jest prostokątem, więc aby obliczyć pole ściany bocznej (zaznaczonej kolorem żółtym), liczymy pole prostokąta o wymiarach 5 dm na 4 dm.

`P_(sb)=5*4=20 [dm^2]`  

Powierzchnia ściany bocznej wynosi 20 dm².

 

Odp: Podstawa akwarium ma 25 dm²Powierzchnia ściany bocznej wynosi 20 dm².