Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Janek i Piotr mieli za zadanie ...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Janek i Piotr mieli za zadanie ...

15Zadanie
16Zadanie

a) Obaj chłopcy wykonali dobrze swoje zadanie. Z tą różnicą, że przecięli inne pary boków równoległoboku.

 

b) Aby obliczyć pole równoległoboku korzystamy ze wzoru:

`P_r=a*h` 

gdzia a - długość podstawy, h - wysokość opuszczona na tę podstawę

 

I sposób obliczenia pola: Jeżeli za podstawę przyjmiemy a=4 cm, to wysokość, którą wówczas musimy zabrać to h= 4cm.

`P_r= 4*4=16 [cm^2]` 

II sposób obliczenia pola: Jeżeli za podstawę przyjmiemy a=5 cm, to wysokość, którą wówczas musimy zabrać to h= 3,2cm.

`P_r= 5*3,2=16 [cm^2]`  

 

c) Obliczmy pole rónoległoboku II.

Przyjmujemy a = 5 cm, natomiast h = 3,6 cm.

`P_r=5*3,6=18[cm^2]` 

Znamy już pole równoległoboku oznaczmy drugą podstawę przez "b", a drugą wysokość przez "h₁". Mamy wówczas:

b = 6 cm, h₁= ?, Pr=18 cm².

Zapiszmy wzór na pole równoległoboku z powyższymi symbolami:

`P_r=b*h_1` 

Podłóżmy dane:

`18=6*h_1` 

Podzielmy obie strony równania przez 6:

`3=h_1` 

Druga wysokość w równoległoboku II ma 3 cm.