Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Narysuj dowolny równoległobok ...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Narysuj dowolny równoległobok ...

11Zadanie
12Zadanie

a)

Przykładowy rysunek:

Sposób rysowania wysokości zgodny z powyższym rysunkiem.

Rysujemy równoległobok ABCD. Przykładamy ekierkie do odcinka AB, tak, aby jedna przyprostokatna pokrywała się z odcinkiem AB, a druga przyprostokątna mogła przeciąc punkt D. Przesuwamy ekierkę wzdłuż odcinka AB, dopóki druga przyprostokątna nie będzie znajdować się na punkcie D. Rysujemy odcinek łączący punkt D z podstawą AB. Odcienk ten powinien być prostopadły po podstawy AB. Zaznaczony odcinek jest jedną z wysokości tego równoległoboku.

Rysujemy przedłużenie boku AD. Przykładamy ekierkie do odcinka AD, tak, aby jedna przyprostokatna pokrywała się z odcinkiem AD, a druga przyprostokątna mogła przeciąc punkt B. Przesuwamy ekierkę wzdłuż odcinka AD, dopóki druga przyprostokątna nie przetnie punktu B. Rysujemy odcinek łączący punkt B z podstawą AD (dokładniej z przedłużenie tej podstawy). Odcienk ten powinien być prostopadły po podstawy AD. Zaznaczony odcinek jest drugą wysokością tego równoległoboku.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

b)

Ekierkę możemy od razu przykładać tak, aby jedna przyprostokątna pokrywała się z podstawą, a druga przyprostokątna przecinała odpowiedni wierzchołek. Wówczas od razu możemy narysować wysokość. 

Na pierwszym rysunku poniżej jedna przyprostokątna pokrywa się z podstawą AB, a druga przyprostokątna przecina wierzchołek D.

Na drugim rysunku jedna z przyprostokątnych pokrywa się z podstawa AD, a druga przyprostokątna przecina wierzchołek B.