Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Zaznacz w układzie współrzędnych ...4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zaznaczamy w układzie współrzędnych punkty: K=(-3,-1), L=(5,-1) oraz M=(3,4). Szukamy punktu N, tak, aby czworokąt KLMN był trapezem prostokątnym. Podstawami tego trapezu będą odcinki KL oraz NM. W trapezie prostokątnym jedno z ramion tworzy z podstawami kąt prosty. Po połączeniu punktów K i L oraz L i M widzimy, że kąt prosty łatwo będzie otrzymać przy podstawie KL. Wystarczy przez punkt K poprowadzić prostą prostopadłą do podstawy KL. Wiemy też, że podstawy są równoległe, więc punkt N musi znajdować się na prostej przechodzącej przez punkt M i równoległej do podstawy KL. Punkt N musi mieć współrzędne (-3,4). 

 

Jest też inna możliwość wyznaczenia punktu N. Wówczas przyjmujemy, że podstawy trapezu to LM oraz KN. 

Dla ucznia szkoły podstawowej nie jest to jednak łatwe, dlatego pokazano tylko rysunek, aby uczeń wiedział, że istnieje też druga lokalizacja punktu N.