Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Zaznacz w układzie współrzędnym ...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zaznaczamy w układzie współrzędnym punkty A=(2,-2), B=(-1,1) oraz C=(2,4). Łączymy punkty A i B oraz B i C. Chcemy wyznaczyć punkt D, tak, aby czworokąt ABCD był kwadratem. 

Możemy np. skorzystać z tego, że przekątne w kwadracie są równej długości. Przekątna AC ma długość 6, więc przekątna BD także będzie mieć długość 6. (Zachowany musi być jednak warunek, że przekątne przecinają się pod kątem prostym)

Możemy od punktu B odliczyć 6 jednostek w prawo. Tam będzie znajdować się punkt D.

Szukany punkt D ma współrzędne (5,1).