Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Oblicz rozwartości pozostałych kątów każdego trójkąta4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz rozwartości pozostałych kątów każdego trójkąta

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

a) Narysowana oś symetrii wskazuje, że przedstawiony trójkąt jest równoramienny. Oznacza to, że drugi kąt leżący przy podstawie tego trójkąta ma również miarę 65°.Od sumy miar kątów w trójkącie (180°) odejmujemy miary dwóch znanych kątów:

`180^o-2*65^o=180^o-130^o=50^o`

b) Tutaj rownież mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym. Od sumy miar kątów w trójkącie odejmujemy miarę kąta leżącego między ramionami trójkąta. Otrzymamy w wyniku sumę dwóch kątów leżących przy podstawie.

`180^o-120^o=60^o`

Wiemy, że kąty leżące przy podstawie trójkąta równoramiennego mają równe miary, zatem kiedy ich sumę podzielimy na pół, otrzymamy miarę jednego kąta:

`60^o:2=30^o`

c) Tutaj rownież mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym. Znamy miarę kąta leżącego między ramionami trójkąta- jest to kąt prosty (90°) Od sumy miar kątów w trójkącie odejmujemy miarę kąta leżącego między ramionami trójkąta. Otrzymamy w wyniku sumę dwóch kątów leżących przy podstawie.

`180^o-90^o=90^o`

Wiemy, że kąty leżące przy podstawie trójkąta równoramiennego mają równe miary, zatem kiedy ich sumę podzielimy na pół, otrzymamy miarę jednego kąta:

`90^o:2=45^o`