Autorzy:Jacek Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Rozwiązując każde z poniższych zadań, ułóż4.54 gwiazdek na podstawie 24 opinii

Rozwiązując każde z poniższych zadań, ułóż

1Zadanie

`a) \ \ x-"liczba spinaczy małym pudełku"` `5x-"liczba spinaczy w dużym pudełku"`

`5x+x-"liczba spinaczy w obu pudełkach"`

`5x+x=132`

`6x=132 \ \ \ \ |:6`

`x=22`

`5x=5*22=110`

`"Liczba spinaczy w małym pudełku":22`

`"Liczba spinaczy w dużym pudełku":110`

`"Odpowiedź: W małym pudełku jest 22, a w dużym 110 spinaczy".`

`b) \ \ 3x-x=12`

`2x=12 \ \ \ \ |:2`

`x=6`

`3x=3*6=18`

`"Wiek Tomka: 6 lat".`

`"Wiek Janka: 18 lat".`

`"Odpowiedź: Janek ma 18, a Tomek 6 lat."`

`c) \ \ x-"pole zasiane owsem"`

`3x-"pole zasiane żytem"`

`3x+x-"łączna powierzchnia pól"`

`3x+x=18`

`4x=18 \ \ \ \ |:4`

`x=4,5`

`3x=3*4,5=13,5`

`"Pole zasiane owsem":4,5 \ "ha"`

`"Pole zasiane żytem":13,5 \ "ha"`

`"Odpowiedź: Pole żyta ma powierzchnie 13,5 ha, a pole owsa- 4,5 ha."`