Autorzy:Jacek Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Każde z poniższych równań jest spełnione przez jedną z 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii

Każde z poniższych równań jest spełnione przez jedną z

4Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Aby sprawdzić, że dana liczba spełnia podane równanie, musimy za x podstawić tą liczbę i zweryfikować, czy prawa strona równania równa się lewej.

  • `x-3=-2`

 

`ulul(-2)-3stackrel?=-2`

`-2-3!=-2`

 

 

`ulul1-3stackrel?=-2`

`-2=-2`

Liczba 1 spełnia to równanie.

`x=1`

 

  • `3x-8=1`

`3*(-2)-8stackrel?=1`

`-6-8!=1`

 

`3*1-8stackrel?=1`

`3-8!=1`

 

`3*3-8stackrel?=1`

`9-8=1`

Liczba 3 spełnia to równanie.

`x=3` 

 

  • `5x+3=8`

`5*(-2)+3stackrel?=8`

`-10+3!=8`

 

`5*1+3stackrel?=8`

`5+3=8`

Liczba 1 spełnia to równanie.

`x=1`

 

  • `5=2x-1`

`5stackrel?=2*(-2)-1`

`5!=(-5)`

 

`5stackrel?=2*1-1`

`5!=2-1`

 

`5stackrel?=2*3-1`

`5=6-1`

Liczba 3 spełnia to równanie.

`x=3`

  • `-5=2x-1`

`-5stackrel?=2*(-2)-1` `-5=-4-1` 

Liczba -2 spełnia to równanie.

`x=-2`

  •  `-2x-3=-5`

 `-2*(-2)-3stackrel?=-5`

`4-4!=-5`

 

`-2*1-3stackrel?=-5`

`-2-3=-5`

Liczba 1 spełnia to równanie.

`x=1`

 

  • `3x+8=-x`

`3*(-2)+8stackrel?=-(-2)`

`-6+8=2`

Liczba 2 spełnia to równanie.

`x=-2`