Autorzy:Jacek Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Przekształć ilorazy na sumy. a) (12a+14)/b=4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Przekształć ilorazy na sumy. a) (12a+14)/b=

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

`a) \ \ (12a+14)/2=(12a)/2+14/2=6a+7`

`b) \ \ (20p-5)/5=(20p)/5-5/5=4p-1`

`c) \ \ (14p-21)/(-7)=(14p)/(-7)-21/(-7)=-2p-(-3)=-2p+3`

`d) \ \ (-18x+24)/(-3)=(-18x)/(-3)+24/(-3)=6x-8` 

`e) \ \ (6x-2y+10)/2=(6x)/2-(2y)/2+10/2=3x-y+5`

`f) \ \ (-8m^2+4m-12)/4=(-8m^2)/4+(4m)/4-12/4=-2m^2+m-3`

`g) \ \ (9p-6s+1)/(-3)=(9p)/(-3)-(6s)/(-3)+1/(-3)=-3p-(-2s)-1/3=-3p+2s-1/3`

`h) \ (-7a+8b-3)/(-2)=(-7a)/(-2)+(8b)/(-2)-3/(-2)=7/2a-4b-(-3/2)=3 1/2a-4b+1 1/2`