Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Kwota 24650 zł wpłacona do banku na roczną lokatę 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Obliczamy jaką część wpłaconej kwoty stanowią naliczone odsetki:

`(2546,10-2460)/2460=(86,10)/2460=861/24600=0,035=3,5%` 

Odpowiedź:

Ta lokata została założona na 3,5% .