Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Jaką powierzchnię w Polsce zajmują lasy 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

`30%*312\ 000\ km^2=0,3*312\ 000\ km^2=93\ 600\ km^2=` 

`=93\ 600*1000\ m*1000\ m=93\ 600\ 000\ 000\ m^2=` 

`=93\ 600\ 000\ 000*0,0001\ ha=9\ 360\ 000\ ha` 

Odpowiedź:

Lasy w Polsce zajmują powierzchnię równą 9 360 000 ha.