Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Czy istnieje wielokąt foremny o kącie wewnętrznym 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Czy istnieje wielokąt foremny o kącie wewnętrznym

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Kąt przyległy do kąta wewnętrznego wielokąta to jego kąt zewnętrzny. 

Obliczmy, jaką miarę miałby kąt zewnętrzny takiego wielokąta foremnego:

`180^o-167^o=13^o` 

 

Wielokąt foremny o n bokach można podzielić na n trójkątów równoramiennych, dzięki czemu uzyskamy n kątów o jednakowej mierze. Ta miara jest taka sama, jak miara kąta zewnętrznego (patrz przykład 4 strona 233, kąt alfa). 

n kątów o mierze 13° musiałoby dać 360°:

`n*13^o=360^o` 

 

Należy więc zaznaczyć:

N, ponieważ A.