Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Przedyskutuj z koleżanką lub kolegą 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`a)` 

Zredukujemy wyrazy podobne po prawej stronie równania. 

`5-7x=ul(2x)-ul(ul(1))-ul(9x)+ul(ul(6))` 

`5-7x=-7x+5` 

`5-7x=5-7x` 

 

Po zredukowaniu wyrazów podobnych po prawej stronie równania okazuje się, że lewa i prawa jego strona są jednakowe. Oznacza to, że niezależnie od tego, co podstawimy w miejsce x, równość będzie spełniona (po oby stronach musimy od piątki odjąc liczbę x pomnożoną przez 7). Równanie jest spełnione przez każdą liczbę x. 

 

 

`b)` 

Redukujemy wyrazy podobne po lewej stronie równania. 

`ulx-3+ulx=2x+5` 

`2x-3=2x+5` 

 

Po lewej stronie równania mamy dwukrotność liczby x pomniejszoną o 3, a po prawej stronie mamy dwukrotność tej liczby powiększoną o 5. Ta równość nigdy nie zajdzie, ponieważ dwukrotność pewnej liczby pomniejszona o 3 nigdy nie będzie równa dwukrotności tej samej liczby powiększonej o 5. Oznacza to, że nie istnieje liczba x, która spełniałaby to równanie.