Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Mosiądz to stop miedzi z cynkiem. Ile kilogramów czystego4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zmieniamy zawartość procentową poszczególnych metali w stopie tylko przez dodawanie cynku, w związku z czym liczba kilogramów miedzi pozostaje w stopie taka sama. Mamy otrzymać 1600 kg mosiądzu o 60-procentowej zawartości miedzi. Obliczmy zatem liczbę kilogramów miedzi.

`60%*1600 \ "kg"=60/(1strike00^1)*16strike00^1 \ "kg"=60*16 \ "kg"=960 \ "kg"`

Jak już wspomniano, liczba kilogramów miedzi się nie zmienia. Wiemy też, że początkowy stop zawiera 80% miedzi. Zatem 80% masy początkowego stopu to 960 kg. Oznaczmy sobie zatem jako x masę tego początkowego stopu i zapiszmy równanie:

`80%*x=960`

`80/100*x=960`

Wiemy, że po dodaniu cynku końcowy stop ma masę 1600 kg. Oznaczmy sobie jako y masę dodawanego cynku i zapiszmy równanie:

`x+y=1600`

Ze sporządzonych równań budujemy układ równań:

`{(8/10x=960 \ \ \ \ \|:8/10),(x+y=1600):}`

`{(x=960:8/10),(x+y=1600):}`

`{(x=960*10/8),(x+y=1600):}`

`{(x=960/8=1200),(y=1600-x):}`

`{(x=1200),(y=1600-1200=400):}`

`{(x=1200),(y=400):}`

Odpowiedź:

Należy dodać 400 kg cynku.