Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Jeden robotnik wykona pewną pracę w ciągu 30 dni. W ciągu 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jeden robotnik wykona pewną pracę w ciągu 30 dni. W ciągu

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
1Zadanie

Oznaczmy sobie ilość pracy jaką trzeba wykonać jako W. Wiemy, że wykonanie tej pracy postępuje wraz z upływem dni jej wykonywania oraz wraz z wzrastającą liczbą robotników. Stąd możemy napisać wzór:

`"W"= "liczba dni pracy" \ * \ "liczba robotników"`

Zatem nasza praca wynosi:

`"W"=30\ \"dni"* 1 \ "robotnik" `

Pracę wykonaną przez 5 robotników określimy jako:

`"W"= x \ "dni"* 5 \ "robotników" `

Cały czas mowa o tej samej ilości pracy, stąd  wynika równość:

`30 \ "dni" * 1 \ "robotnik"=x \ "dni"*5 \ "robotników"`

`30*1=x*5`

`30=5x \ \ \ \ |:5`

`x=6`

Odpowiedź:

Pięciu robotników pracujących z tą samą wydajnością wykona tę pracę w 6 dni.