Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Dwie kwoty, różniące się o 250 zł, wpłacono do 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oznaczmy sobie mniejszą kwotę jako x, wtedy większa kwota wynosi x+250. Odsetki lokaty na którą wpłacono mniejszą kwotę będą po roku stanowić 12% z x, a odsetki lokaty na którą wpłacono większą kwotę będą stanowić po roku 8% z x+250. Sumę odsetek po roku można zatem zapisać jako:

`12%*x+8%*(x+250)=0,12x+0,08(x+250)=0,12x+0,08*x+0,08*250=`

`=0,12x+0,08x+20=0,2x+20` 

Ponieważ jednak mamy podaną kwotę odsetek po trzech kwartałach, czyli 9 miesiącach, odsetki wyniosą taką część odsetek rocznych, jaką częścią 12 miesięcy jest 9 miesięcy.

`9/13=3/4`

Ponieważ znamy kwotę odsetek wypłaconych z obu lokat po 3 kwartałach, sporządzamy równanie:

`3/4(0,2x+20)=90`

`3/strike4^2*strike2^1/10x+3/strike4^1*strike20^5=90`

`3/20x+15=90`

`15/100x=90-15`

` ` `1,5x=75 \ \ \ |:15/100`

`x=strike75^5*100/strike15^1=500`

Wtedy kwota wpłacona na drugą lokatę:

`x+250=500+250=750` 

Zatem kwota pieniędzy wpłacona na obie lokaty:

`500+750=1250`

Odpowiedź:

Do banku wpłacono łącznie 1250 zł.