Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Klient wpłacił do banku 9000 zł. Roczna stopa procentowa 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Obliczmy kwotę odsetek, jaką klient otrzymałby po roku. Jest to 3% z kwoty wpłaconej do banku, pomniejszone o 19% podatku.

`3%*9000 \ "zł"=3/100*9000 \ "zł"=27000/100 \ "zł"=270 \ "zł"`

Po odliczeniu podatku kwota odsetek stanowi 100%-19%=81% kwoty odsetek brutto (przed odliczeniem podatku).

`81%*270 \ "zł"=81/(10strike0)*27strike0 \ "zł"=(81*27/10)%=2187/10=218,7 \ "zł"`

Dzieląc roczne odsetki przez 12 dowiemy się, jaką kwotę otrzyma podczas każdego miesiąca przetrzymywania swoich pieniędzy na lokacie.

`218,7 "zł":12=18,225 \ "zł"`

Aby dowiedzieć się, po ilu miesiącach klient otrzyma 72,9 zł odsetek, wystarczy podzielić tą kwotę przez kwotę miesięcznych odsetek:

`72,9 \ "zł":18,225 \ "zł"=4`

 

Odpowiedź:

Klient otrzyma 72,9 zł odsetek po 4 miesiącach trzymania pieniędzy na lokacie.