Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Po usunięciu niewymierności z mianownika ułamka 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

`(5-6root(3)2)/(10root(3)2)=((5-6root(3)2)*(root(3)2)^2)/(10*(root(3)2)^3)=((5-6root(3)2)*root(3)4)/(10*2)=`

`=(5*root(3)4-6*root(3)2*root(3)4)/20=(5*root(3)4-6*2)/20=1/20*(5root(3)4-12)=`

`=5/100*(5root(3)4-12)=0,05*(5root(3)4-12)`

Odpowiedź:D.