Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Na rysunku jest przedstawiony 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na rysunku jest przedstawiony

15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie

`I.\ 8\ cm` 

Długość wysokości możemy obliczyć, korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

 

 

`II.\ 384\ cm^3` 

Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat. Objętość ostrosłupa obliczamy, biorąc trzecią część iloczynu pola podstawy i wysokości.  

`V=1/strike3^1*strike12^4\ cm*12\ cm*8\ cm=384\ cm^3` 

 

 

`III.\ 240\ cm^2` 

Na pole powierzchni bocznej składają się cztery jednakowe, trójkątne ściany o podstawie 12 cm i wysokości 10 cm. 

`P_b=strike4^2*1/strike2^1*12\ cm*10\ cm=240\ cm^2` 

 

 

`IV.\ 384 \ cm^2` 

Na pole powierzchni całkowitej składa się pole powierzchni bocznej oraz pole podstawy, czyli pole kwadratu o boku 12 cm: 

`P_c=240\ cm^2+12\ cm*12\ cm=240\ cm^2+144\ cm^2=384\ cm^2`