Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Ile razy iloraz liczb √90 i √10 jest mniejszy od ilorazu 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Ile razy iloraz liczb √90 i √10 jest mniejszy od ilorazu

2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie

Obliczamy iloraz liczb √90 i √10:

`sqrt(90):sqrt(10)=sqrt(90:10)=sqrt(9)=3`

Obliczamy iloraz liczb ³√432 i ³√2:

`root(3)(432):root(3)(2)=root(3)(432:2)=root(3)(216)=6`

Obliczamy ile razy iloraz liczb ³√432 i ³√2 jest większy od ilorazu liczb √90 i √10:

`6:3=2`

Odpowiedź:

Iloraz liczb √90 i √10 jest 2 razy mniejszy od ilorazu liczb ³√432 i ³√2